Nieuws

Update 20 januari 2021 

We zijn nu een maand thuis. Ik ben nog steeds moe, maar wel minder dan voorheen. 
Inmiddels is er een nieuw bloedonderzoek gedaan en mijn witte bloedlichaampjes zijn op een normaal niveau (5800 per ml). 
Ik ben in de afgelopen maand steeds actiever geworden, maar na elke korte inspanning moet wel een poosje rust houden. Ik kan inmiddels 15 minuten op de hometrainer fietsen met lichte weerstand of 500 meter lopen aan de arm van Jan. Die arm is meer omdat ik nog wat onzeker ben dan dat ik echt steun nodig heb. Binnenshuis loop ik zonder steun. 
De honden zijn sinds begin januari weer thuis. Dat vindt ik heel fijn. Omdat ik nog steeds oppassen voor infecties, moet ik wel iedere keer nadat ik ze geaaid heb mijn handen desinfecteren. 

Conditie opbouwen gaat maar langzaam. Daar ben ik vermoedelijk nog wel een half jaar (of langer) mee bezig. Maar, ik ben nog steeds ontzettend blij dat we deze stap genomen hebben.

We have been home for a month now. I am still tired, but less so than before. 

A new blood test has now been done and my white blood cells are at a normal level (5800 per ml).
I have become more and more active in the past month, but I have to rest for a while after every short effort. I can now cycle
for 15 minutes on the exercise bike with light resistance or walk 500 meters on
Jan's arm. That arm is more because I am still a bit insecure than that I really need support. I walk indoors without support. 

The dogs have been home since the beginning of January. I really like that. Because I still watch out for infections, I do have to disinfect my hands every time I stroke them. 
Building fitness is slow. I will probably
be working on that for six months (or longer). But I am still very happy that we took this step.

Update 20 December

Het is zo ver we mogen naar huis!! Oorspronkelijk hadden we gisteren een vlucht via Londen, maar die ging op het laatste moment niet door. Zijn we nu wel blij om anders hadden we in Londen vastgezeten (vanwege de nieuwe Corona maatregel gister)! Morgen THUIS!

At last, we can go home!! originally we had a flight yesterday through London, but that was the one that was canselled last minute. Now we are happy for it, because otherwise we would have been stuck in London (because of new Covid measures taken yesterday)! Tomorrow we are HOME!!

Update 18 December

De straf voor het lekkere slapen tijdens het infuus is dus dat ik vannacht weer een poos wakker was. Verder voel ik me goed. Ik heb zelfs een klein beetje geholpen met het ontbijt afruimen. Aan het eind van de dag komt de vermoeidheid weer op en begin ik weer iets minder stabiel te lopen. Nog even het juiste ritme vinden.

We hebben een hele lieve schoonmaakster, altijd glimlachen, maar spreekt geen Engels. Dus communiceren was lastig. Vandaag bracht ze een klein kerstkadootje voor ons mee. Zo lief! We hadden gelukkig al een bloemetje voor haar besteld.

 The punishment for a good sleep during the IV is I was awake for substantial period during the hight. But is feel good. I even could assist a little clearing breakfast. At the end of the day tiredness returns and I start walking less stable. I need to find the right rhythm.

We have a sweet cleaning lady, always smiling, but does not speak English. Difficult to communicate. Today she brought us a small Christmas present. So sweet! Luckily, we had ordered some flowers for her. 

Update 17 December

Ik slecht geslapen, mijn benen deden behoorlijk pijn, ik wist niet hoe ik moest liggen. Begin van de morgen werd het iets minder, maar ik ben doodmoe. Vlak na het ontbijt is er weer een bloedmonster genomen. Twee uur later een tekst bericht van Mario, de coordinator: ‘witte bloedcellen zijn hoog genoeg, we gaan aan het afrondende infuus met Rituximab beginnen, we komen je over 2 uur ophalen!’. Begin van de middag aan het infuus; een proces van 4 uur. Ik heb lekker geslapen en aan het eind was de pijn ook weg. Aansluitend nog een afsluitend gesprek het de dokter over de aandachtspunten voor als we terug zijn en voor 6 maanden medicijnen mee. En: de honden mogen terug naar huis! Ze moeten wel gewassen en nagels geknipt.

Ik krijg mijn ontslag brief mee en we kunnen zondag naar huis! Het is 7 uur als we terug in het appartment zijn.

I had a poor night; my legs hurt so much that I did not know how to lie. At the start of the morning pain became somewhat les, but I am exhausted. Just after breakfast a new blood sample was taken. Two hours later I got a text message from Mario, the coordinator: your white blood-cell count is high enough, we will start the final IV with Rituximab, you will be picked up in 2 hours!’. Beginning of the afternoon on the IV, which takes 4 hours. I slept most of the time and at the end the pain was gone as well. After that a closing meeting with the doctor with the ‘do’s and don’ts’ when back home and 6 months medication. And: the dogs can come home! They need to be washed and their nails cut.

I get my resignation letter and we can go home on Sunday! It is 7 p.m. when we are back in the apartment.

Update 16 December

Gister was de vermoeidheid ineens over. Vanmorgen de derde meting gehad. Ik zit nu op 320. Dat het niet veel zou stijgen had de dokter al voorspeld; 230 was waarschijnlijk nog niet eens het minimum. Daar ben ik dan nu door heen en de opbouw is in gang. Dokter was positief over het verloop en mijn gesteldheid. Zondag naar huis is heel goed mogelijk. Hij voorspelde ook dat ik weer pijn in mijn heup en benen zou krijgen, als teken dat de aanmaak op volle snelheid bezig is. Nog geen uur nadat hij weg was kwam de pijn op! Ook slaat de vermoeidheid weer toe. Ik kruip lekker vroeg in bed!

Yesterday suddenly the tiredness was gone. This morning third sample was taken. I am now at 320. Doctor already had predicted that there would not be a big increase; 230 probably was not yet the minimum count. However, I am passed that now and build-up is in progress. He was positive about the process and my condition. Departing for home on Sunday is very well possible. Also, he predicted that I would get pain in my hip and legs again as sign that production is in full progress. Less than an hour after he left, the pain emerged! I am feeling tired again. I go to bed early! 

Update 14 December

We zijn inmiddels een paar dagen verder. Ik ben erg moe, ik slaap wel 12 -14 uur per dag. Vanmorgen de tweede bloed meting gehad. Zoals verwacht is het aantal witte bloedlichaampjes sterk gedaald: nog maar 230 (normaal is 4-11000). Ik ben nu echt in de neutropenie fase. Ik voel me verder goed.

A couple of days have passed. I am tiered, sleeping 12-14 hours a day. This morning second the blood sample was taken. As expected, the white blood-cells decreased enormously: only 230 (normal value is 4-11000). I am now in neutropenia. I still feel good.

Update 11 December

Vandaag hebben ze een bloedmonster afgenomen. Witte bloedlichaampjes zitten nog op 2400, maar de verwachting is dat dit snel zal gaan dalen.

Today a blood sample was taken. White blood-cell count is at 2400, but expectation is that it will decrease rapidly.

Update 10 December

Rustige dag; er staat niets op het programma. We hebben een tondeuse gekregen zodat Jan de rest van mijn haren kon scheren. Carnaval is nog ver weg, maar ik ben alvast verkleed als piraat :-).

We zijn allebei erg moe. Vanmiddag een extra dutje gedaan en vanavond maar weer vroeg naar bed.

.

Quiet day; nothing scheduled. They gave us clipper so that Jan could shave the remainder of my hair. It is still a long way to Carnival, but I am already dressed as a pirate :-)

We both are very tired. This afternoon we took an extra nap and we will turn in early tonight.

Update 9 December

Vandaag is het dan zo ver: ik krijg mijn stamcellen terug. Blijkt een klusje van nog geen half uur te zijn. Na afloop kwam Prof. Almaguer me feliciteren met de ‘geboorte van de nieuwe Dorien’. Ook de andere verzorgers kwamen me feliciteren en ik kreeg ‘verjaardagstaart’ en een T-shirt als herinnering. Heel leuk gedaan..

Vandaag is het dan zo ver: ik krijg mijn stamcellen terug. Blijkt een klusje van nog geen half uur te zijn. Na afloop kwam Prof. Almaguer me feliciteren met de ‘geboorte van de nieuwe Dorien’. Ook de andere verzorgers kwamen me feliciteren en ik kreeg ‘verjaardagstaart’ en een T-shirt als herinnering. Heel leuk gedaan.

Update 8 December.

Ondanks een onderbroken nacht, 3 keer er uit naar het toilet, redelijk goed geslapen. Begin van de middag weer naar de kliniek en ik voel me goed, sterker. Na ruim 3 uur chemo merk ik ineens dat ik mijn linker been weer kan optillen. Iets wat de afgelopen maanden niet lukte! Ik begin zelfs weer stabiler te lopen. Een geweldig gevoel!

Heel even heb ik gedacht dat ik geen last zou krijgen van haaruitval. Maar vanavond begon het ineens. Op de foto de oogst van een kwartiertje kammen en plukken. Ik zal met een paar dagen helemaal kaal zijn. Het zij zo!

Despite an interrupted night, 3 visits to bathroom, I slept reasonably well. Beginning of the afternoon back to the clinic and I feel good, stronger. After 3 hours of chemo I suddenly notice I can lift my left leg! Something I could not do in the past couple of months. I even have more balance when walking. A great feeling!

For a moment I thought that I would not suffer from hair loss. But tonight, it suddenly started. The picture shows the result of 15 minutes combing and gently pulling. In a couple of days, I will be completely bold. So be it!

Update 7 December

Vandaag weer chemo. Best wel spannend na de vorige keer. Deze keer krijg ik ook extra middel tegen misselijkheid in het infuus. Dat heeft goed gewerkt, want na afloop geen last van misselijkheid. Alleen dat verschrikkelijke drankje (‘electrolyt’) om zouten in bloed op peil te houden. Vreselijk! En ik moet er vandaag nog 1 liter van drinken, en morgen ochtend nog een.

Today again chemo therapy. Quite exciting after last time. However, this time I will get additional medication against nausea. That performed well, as after the treatment I did not feel nauseous. Only that terrible drink (‘electrolyte’) to bring salt levels in blood back up. Terrible! And I must drink 1 litre tonight and another one tomorrow morning

Update 6 December

8:15 zondagmorgen in het ziekenhuis. Ze moeten speciaal voor ons de deur van de afdeling open doen! Nieuw bloedmonster genomen. Concentratie stamcellen was ruim 12 miljoen per 100 ml bloed. In het totaal zijn er voor mijn behandeling ongeveer 82 miljoen nodig. Bloed werd via katheder naar een centrifuge geleid, stamcellen afgescheiden, en het bloed weer terug via de catheder. Uiteindelijk bleek dat een klusje van net iets meer dan 2 uur. (zie foto hier onder). Begin van de middag waren we al weer in het appartement.

De directeur, Prof. Almaguer, is tijdens het oogsten langs geweest. Hij stelde voor om de chemotherapie morgen en dinsdag niet in het ziekenhuis te doen; te groot risico met corona. In plaats daarvan krijg ik na de chemo (net als vorige keer in de kliniek) een extra infuus om het vocht- en zout-gehalte op peil te houden.

8:15 Sunday morning in the hospital. They have to open the department doors especially for us! New blood sample was taken. Concentration stem cells is in excess of 12 million per 100 ml blood. For my treatment they require about 82 million. Blood was draw via the catheter and fed into a centrifuge, stem cells separated and blood fed back through the catheter. The whole operation took a little over 2 hours. (see picture below). 
At the beginning of the afternoon we were back in the apartment.

The director, Prof. Almaguer, paid a visit during the harvesting. He proposed not to conduct the chemotherapy in the hospital on tomorrow and Tuesday; risk with Covid-19 is too high. Instead I will receive after the chemo (in the clinic, just as last time) an additional infuse to keep moist and salt levels.

Update 5 December

Slecht geslapen vannacht. Linker been en heup waren erg pijnlijk. De dokter vond het goed nieuws! Het betekend dat er veel stamcellen worden aangemaakt. Eind het eind van de dag naar de kliniek voor het aanleggen van een katheder. Morgen oogsten!.

Had a bad night. Left leg and hips were very painful. Doctor said it is good news! It indicates that a lot of stem cells are produced. End of the day we went to the clinic for catheter placement. Tomorrow is harvest day.

Update 4 December

We zitten al de hele week ‘opgesloten’ in het appartement. De dokter komt dagelijks om een (pijnlijke) injectie te geven om stamcellen op te wekken. Vanaf vandaag ben ik kandidaat voor stamcel oogsten. Helaas zijn we nog niet zo ver. Dus de injecties gaan door.

‘Locked-up’ in the apartment all week. Doctor comes for daily (painful) injection to generate stem cells. As from today I am candidate for harvesting. Unfortunately, it is not that far yet. Injections continue.

Update 30 November

Rustig dagje. Nog steeds erg moe, dus ook overdag verschillende keren een flinke dut gedaan. Ondanks alles gaan we gewoon door met het schema, dus ook vandaag weer injectie om stamcellen op te wekken.

Quiet day. Still very tired, so I took a good nap several times during the day. Despite everything, we just continue with the schedule, so today again injection to generate stem cells.

Update 29 November.

Ik voel me al weer wat beter, niet meer misselijk maar erg moe.  Ondanks een redelijk goede nachtrust slaap ik ook overdag nog enkele uren. Pas aan het eind van de middag mogen we naar huis.

I feel a little better, no longer nauseous but very tired. Despite a reasonably good night's sleep, I still sleep for a few hours during the day. We are only allowed to go home at the end of the afternoon.

Update 28 November

Bloedonderzoek geeft aan dat natrium gehalte in bloed erg laag is. Ook kalium is laag. Dokter vindt het ook beter dat ik nog een nachtje bijf.

Blood tests indicate that sodium levels in the blood are very low. Potassium is also low. Doctor also thinks it better that I stay another night.

Update 27 November

Ik ben nog steeds misselijk. Na het ontbijt medicijnen ingenomen, maar na de laatste overgegeven. Dokter gebeld, die adviseert om de pillen nog maals in te nemen, maar gespreid. In de loop van de morgen eerste injectie gehad om stamcellen op te wekken. Na het avondeten voel ik me ineens niet goed worden en verloor kort mijn bewustzijn. Direct dokter gebeld die ons naar het ziekenhuis stuurde. Bij aankomst ECG en bloedonderzoek gehad. De conclusie is dat ik gedehydrateerd ben. We hebben de nacht in het ziekenhuis doorgebracht, ik aan het infuus

I am still nauseous. I took my medicines after breakfast but had to throw up after the last one. We called the doctor who advised to take them again, but a bit spread out. During the morning I had my first injection to stimulate stem cell growth. After diner i suddenly felt unwell and lost consciousness for a short period. Immediately called the doctor who sent us to the hospital. Upon arrival ECG and blood samples taken. The conclusion was that I am dehydrated. We spent the night in the hospital, me on an IV

Update 26 November

Redelijk goede nacht gehad, maar nog steeds misselijk en moe. Grootste deel van de ochtend geslapen. ‘s Middags weer chemo. Ik was zo moe dat lopen te lastig werd. Gelukkig staat er een rolstoel in het appartement. Die hebben we dan ook maar gebruikt om naar de kliniek te gaan. Tijdens het infuus grootste deel van de tijd geslapen. Misselijkheid blijft, evenals de vermoeidheid. Schijnt er bij te horen. Als het lang aanblijft kan ik er wel een medicijn voor krijgen. De komende week krijg ik dagelijks een injectie om de aanmaak van stamcellen te stimuleren.

Aan het begin van de avond kreeg ik een brandend gevoel in mijn mond. Dokter gebeld die me een aanvullend medicijn uit de huis apotheek voorschreef

Fairly good night sleep, but still nauseous and tired. Slept most part of the morning. In the afternoon again chemotherapy. I was so tired that walking became an issue. Luckily the apartment has a wheelchair, so we used that to go to the clinic. During the infusion I slept most of the time. Still feeling nauseous and tired. Coming week, I will receive daily injections to stimulate generation of stem cells.

At the beginning of the evening I started to get a burning sensation in my mouth. So we called the doctor who prescribed a medicine from the home pharmacy.

Update 25 November

Vandaag de eerste chemie kuur gehad. 4 uur aan het infuus. Na afloop misselijk en vooral erg moe. Bijna de hele avond geslapen.

Today first chemotherapy. 4 hours infusion. At the end, nauseous and very tired. Slept almost all evening.

Update 24 November

Corona test gisteren was negatief, alleen niet voor een medepassagier in de bus! Hij was de begeleider van een andere patient, die nu minimaal 1 week moet wachten voordat ze opnieuw getest wordt. Vandaag verder allerlei onderzoeken gehad en alles OK. Ik mag gelukkig mijn behandeling starten. Doctoren gaan er van uit dat wij niet besmet zijn.

Bij het naar huis gaan een tas vol medijnen meegekregen. Dit moet allemaal in de komende weken worden ingenomen. Daarnaast ook een huisapotheek mee gekregen. De instructie van de artsen is ‘als je iets ongewoons voelt: bellen, maakt niet uit hoe laat’.

Covid test yesterday was negative, only not for one of the fellow passengers in the van! He accompanies another patient, who now has to wait a minimum of 1 week before she will be tested again. Rest of the day filled with medical tests and everything is OK. Dorien can start her treatment. Doctors assume we are not infected.

When we left the clinic, we got a bag full of medicines. This is what I have to take in the weeks. In addition, they provided us also with a home pharmacy. And doctor’s instruction ‘call if you feel something extraordinary: call, no matter what time of day it is’

Update 21 November

Vanmorgen na een stressvolle en vermoeiende reis aangekomen in Mexico. Stressvol omdat vrijdag 4.5 uur voor vertrek American Airlines belde met de mededeling dat ons visum voor overstap in Dallas was ingetrokken en we niet (via Amerika) mochten reizen. British Airways (waar we hadden geboekt) had geen alternatief, dus last minute via KLM ticket gekocht. Ruim het dubbele in prijs! Maar we konden wel vrijdag nog vertrekken. Alleen aansluitende vlucht naar Monterrey was pas zaterdagmorgen. Vermoeiend omdat de vlucht naar Mexico Stad 12 uur duurde en slapen met een mondkapje op niet lukte.

Maar, we zijn in Monterrey en dat is wat telt. Maandag nemen ze hier nog een corona test af en dinsdag volgt een dag met allerlei onderzoeken. Woensdag begint de behandeling dan echt.

This morning we arrived in Mexico after a stressful and exhausting journey. Stressful because on Friday, 4.5 hours before departure, American Airlines called us to inform that our visa needed for the transfer in Dallas were revoked and we were not allowed to travel (through the US). British Airways where we bought the tickets could not offer an alternative, so we booked last minute through KLM. More than double in price! But at least we could depart. Connecting flight to Monterrey was Saturday morning. Exhausting because the flight to Mexico City took 12 hours and sleeping with a facemask on did not work.

However, we arrived in Monterrey and that is what counts. Monday we will be tested for Covid-19, Tuesday is a day with all kind of test and Wednesday the treatment will start.

UPDATE 12th of October 2020 - English version below. 


Lieve Donateurs,

De voorbereidingen voor de reis zijn inmiddels in gang gezet. De vlucht is geboekt!

Het zal een vermoeiende reis worden op 20 november vliegen we van Amsterdam via Mexico City naar

Monterrey, een reis van bijna 17 uur met aankomst middernacht.


Ook de benodigde recente MRI scans zijn de afgelopen weken opgenomen, vorige week een hersenscan

en afgelopen week van mijn rug. Op de hersenscan was volgens de neuroloog geen nieuwe ontsteking te

zien. Toch heb ik juist rond die dagen veel meer last gehad van mijn linkerbeen en arm. Over een week

hoor ik of er op de andere scan wat te zien is geweest.


De donaties blijven binnen komen en inmiddels zitten net boven de €10.000,=. We zijn iedereen heel

dankbaar voor hun bijdrage. Toch willen we iedereen nog een keer vragen om de link met zo veel

mogelijk mensen te delen. Het is al een fantastisch bedrag, maar we hebben voor de behandeling nog

meer nodig.


Liefs,

Dorien----------------------

Dear Donors,

Preparations for the trip have started, the flight is booked!

It will be a tiring journey: on November 20 we will fly from Amsterdam via Mexico City to Monterrey,

arriving at midnight after a journey of nearly 17 hours.


The required recent MRI scans have also been included in recent weeks, a brain scan last week and my

back last week. According to the neurologist, no new inflammation could be seen on the brain scan. Still,

around those days I had a lot more trouble with my left leg and arm. In a week I will hear whether

anything has been seen on the other scan.


The donations keep coming in and we are just over € 10,000. We are very grateful to everyone for their

contribution. Nevertheless, we would like to ask everyone again to share the link with as many people as

possible. It is already a fantastic amount, but we need even more for the treatment.


Love,

Dorien

UPDATE 12th of October 2020 - English version below. 


Lieve Donateurs,

De voorbereidingen voor de reis zijn inmiddels in gang gezet. De vlucht is geboekt!

Het zal een vermoeiende reis worden op 20 november vliegen we van Amsterdam via Mexico City naar

Monterrey, een reis van bijna 17 uur met aankomst middernacht.


Ook de benodigde recente MRI scans zijn de afgelopen weken opgenomen, vorige week een hersenscan

en afgelopen week van mijn rug. Op de hersenscan was volgens de neuroloog geen nieuwe ontsteking te

zien. Toch heb ik juist rond die dagen veel meer last gehad van mijn linkerbeen en arm. Over een week

hoor ik of er op de andere scan wat te zien is geweest.


De donaties blijven binnen komen en inmiddels zitten net boven de €10.000,=. We zijn iedereen heel

dankbaar voor hun bijdrage. Toch willen we iedereen nog een keer vragen om de link met zo veel

mogelijk mensen te delen. Het is al een fantastisch bedrag, maar we hebben voor de behandeling nog

meer nodig.


Liefs,

Dorien----------------------

Dear Donors,

Preparations for the trip have started, the flight is booked!

It will be a tiring journey: on November 20 we will fly from Amsterdam via Mexico City to Monterrey,

arriving at midnight after a journey of nearly 17 hours.


The required recent MRI scans have also been included in recent weeks, a brain scan last week and my

back last week. According to the neurologist, no new inflammation could be seen on the brain scan. Still,

around those days I had a lot more trouble with my left leg and arm. In a week I will hear whether

anything has been seen on the other scan.


The donations keep coming in and we are just over € 10,000. We are very grateful to everyone for their

contribution. Nevertheless, we would like to ask everyone again to share the link with as many people as

possible. It is already a fantastic amount, but we need even more for the treatment.


Love,

Dorien

UPDATE 12th of October 2020 - English version below. 


Lieve Donateurs,

De voorbereidingen voor de reis zijn inmiddels in gang gezet. De vlucht is geboekt!

Het zal een vermoeiende reis worden op 20 november vliegen we van Amsterdam via Mexico City naar

Monterrey, een reis van bijna 17 uur met aankomst middernacht.


Ook de benodigde recente MRI scans zijn de afgelopen weken opgenomen, vorige week een hersenscan

en afgelopen week van mijn rug. Op de hersenscan was volgens de neuroloog geen nieuwe ontsteking te

zien. Toch heb ik juist rond die dagen veel meer last gehad van mijn linkerbeen en arm. Over een week

hoor ik of er op de andere scan wat te zien is geweest.


De donaties blijven binnen komen en inmiddels zitten net boven de €10.000,=. We zijn iedereen heel

dankbaar voor hun bijdrage. Toch willen we iedereen nog een keer vragen om de link met zo veel

mogelijk mensen te delen. Het is al een fantastisch bedrag, maar we hebben voor de behandeling nog

meer nodig.


Liefs,

Dorien----------------------

Dear Donors,

Preparations for the trip have started, the flight is booked!

It will be a tiring journey: on November 20 we will fly from Amsterdam via Mexico City to Monterrey,

arriving at midnight after a journey of nearly 17 hours.


The required recent MRI scans have also been included in recent weeks, a brain scan last week and my

back last week. According to the neurologist, no new inflammation could be seen on the brain scan. Still,

around those days I had a lot more trouble with my left leg and arm. In a week I will hear whether

anything has been seen on the other scan.


The donations keep coming in and we are just over € 10,000. We are very grateful to everyone for their

contribution. Nevertheless, we would like to ask everyone again to share the link with as many people as

possible. It is already a fantastic amount, but we need even more for the treatment.


Love,

Dorien

UPDATE 1st October 2020 - English version below. 


Lieve Donateurs,


Ik ben ontzettend blij met alle donaties die iedereen heeft gedaan. Heel erg bedankt daarvoor. Dit geeft mij echt een ontzettend goed gevoel. We hebben al een fantastisch bedrag mogen ontvangen -zelfs van buiten Nederland - maar hebben nog meer nodig om de kosten te dekken. Wij zijn dan ook hard bezig met flyers en social media om meer bekendheid te krijgen. Als je hier nog bij wilt helpen er staat een stukje op de website onder de pagina ‘Meehelpen’.


Op 21 november vlieg ik naar Mexico (Monterrey) waar de behandeling op 23 november start. Deze duurt ongeveer 28 dagen en als alles goed gaat mag ik dan daarna weer naar huis om verder te revalideren. Ondanks corona zal het vliegen naar Mexico geen probleem vormen, dit was mij verteld in het laatste gesprek met de arts van kliniek Ruiz.


Met mij gaat het nu redelijk, maar ik merk dat mijn lichaam mij langzaam in de steek begint  te laten. Ik raak sneller vermoeid waardoor lopen steeds moeilijker gaat en de afstanden steeds korter worden. Daarom is het van belang om de behandeling zo snel mogelijk in te gaan. Ik ben dan ook erg bang om in een rolstoel te belanden en/of nog erger.


Als laatste zou ik jullie willen vragen om mijn nieuwe tikkie campagne te delen met vrienden en familie op social media en whatsapp. Alle beetjes helpen!

https://tikkie.omametppms.nl


Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp. Tot de volgende update!

Liefs Dorien.----------------------Dear Donors, 


I am very pleased with all the donations that I have received. Thank you all for this!


 It does give me a great feeling. We already received a fantastic amount in donations - even from outside the Netherlands - but still need more to cover all expenses.  We are working very hard to get more publicity out with flyers and social media channels. 


On November 21  I will fly to Mexico (Monterrey ) where the treatment starts on the 23 rd and will take approximately 28 days. If everything goes well I then fly back to Holland for further revalidation. Even during the corona period it is possible to reach Mexico, this was confirmed by my doctor from the Ruiz clinic.


I am doing ok, but I start to feel that my body is slowly giving up on me. I am getting tiered more quickly which affects my walking ability and shortens the distances I can walk. It is therefore important to get the treatment as soon as possible. I am very anxious to end up in a wheelchair or worse. 
 
 At last I would like to ask you for sharing my new Tikkie campaign with your friends and family on social media and whatsapp. All the little bits help!

https://tikkie.omametppms.nl/


Thank you and till the next update!


 Warmest greetings,
 Dorien

Update; Dinsdag 15 September 2020

De tikkie campagne is van start gegaan en is hier te vinden


Update; Zaterdag 12 September 2020

Ik mag 23 November naar Clinic Ruiz in Mexico voor mijn HSCT behandeling. 

Update; Maandag 7 September 2020

De fundraiser is gestart op gofundme en de doneer hier knop is live!